Συμμετοχή
στα κοινά

Για πολίτες που ενδιαφέρονται να παίρνουν μέρος
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με ζητήματα προσβασιμότητας και αστικής κινητικότητας.

Προγραμματισμός
νέων έργων

Για Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να συλλέγουν τη γνώμη και τις ανάγκες των πολιτών με μειωμένη κινητικότητα, έχοντας ως στόχο την εύρεση καινοτόμων λύσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ PROJECT ACCESSLAB COMMONS

Συμμετοχικός σχεδιασμός
για την προσβασιμότητα

Στην AccessLab ενισχύουμε τη συμμετοχή στα κοινά των πολιτών με αναπηρία. Στόχος μας είναι η καταγραφή των αναγκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κατά την καθημερινή μετακίνησή τους στην πόλη. Επιπλέον, παρέχουμε στην Αυτοδιοίκηση μία καινοτόμα λύση για τη συγκέντρωση δεδομένων προσβασιμότητας και τον προγραμματισμό έργων, αξιοποιώντας εργαλεία, όπως το ArcGIS Survey123.