Η αποστολή μας

Οι σύγχρονες πόλεις καλούνται να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα ζητήματα προσβασιμότητας και μετακίνησης. Η πρόοδος της τεχνολογίας οδηγεί στην υιοθέτηση μεθόδων κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Αναπτύσσοντας έξυπνες λύσεις, επιθυμούμε να κάνουμε τις πόλεις και τις επιχειρήσεις πιο φιλικές για τα εμποδιζόμενα άτομα.

Στο AccessLab Commons project εστιάζουμε στην ενίσχυση της συμμετοχή των εμποδιζόμενων ατόμων και των πολιτών με αναπηρία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αξιοποιώντας εργαλεία όπως το ArcGIS Survey123, καταγράφουμε τις ανάγκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή μετακίνησή τους στην πόλη και συλλέγουμε όλη την απαραίτητη πληροφορία που χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση ώστε να προγραμματίσει έργα που βελτιώνουν την προσβασιμότητα.