Οργανισμοί

Υποστηρίζουμε τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας και της μετακίνησης στην πόλη.

Προγραμματισμός έργων

Η πρώτη πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων σχετικά με την προσβασιμότητα και τις δυνατότητες μετακίνησης στην πόλη με την αξιοποίηση του λογισμικού ArcGIS Survey123.

Λήψη αποφάσεων

Προγραμματίστε έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας.

Συλλογή δεδομένων

Διαχειριστείτε με ευκολία δεδομένα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Εξειδικευμένο λογισμικό

Διεξάγουμε έρευνα αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ArcGIS Survey123.

Αναζητάς τεχνικό σύμβουλο
για ζητήματα προσβασιμότητας;